posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
Zapytania ofertowe

Czarnolas, dnia 19 marca 2020 r.
MJK-II-262/1/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro, działając na podstawie Zarządzenia Nr 1/2020 Dyrektora Muzeum Jana Kochanowskiego z dnia 14 lutego 2020r. w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

„Opracowanie dokumentacji przygotowawczej oraz projektowo – kosztorysowej konserwacji i przebudowy oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko – pałacowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie”


Załączniki

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Zał nr 1 wymogi konserwatorskie
  3. Zał nr 2 szczegółowy opis budynku oficyny
  4. Zał nr 3 formularz ofertowy
  5. Zał nr 4 oświadczenie o spełnieniu warunków
  6. Zał nr 5 projekt umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej