posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
REALIZOWANE TEMATY BADAWCZE 1. Historia majątku Czarnolas w XVIII-XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli jako miejsca pamięci o Janie Kochanowskim.
2. Popularność dzieł Jana Kochanowskiego w XV-XVIII wieku, w świetle inwentarzy, księgozbiorów, akt notarialnych i innych dostępnych źródeł.

Tematy realizowane są przez Czarnoleski Ośrodek Informacji, Dokumntacji i Badań działający przy Muzeum Jana Kochanowskiego.