posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
Eksponat:  Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki
image to zoom image from image

Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki –  kopia  obrazu Jana Matejki namalowana przez Jerzego Primke w 1984 roku, na postawie kopii z Pałacu Prymasowskiego w Warszawie. Inne znane jego tytuły to: „Urszula Kochanowska", „Jan Kochanowski nad zwłokami swojej Urszulki”., „Kochanowski nad trumną Urszulki". Oryginał uznany jest za zaginiony. Szkic do obrazu znajduje się w zbiorach prywatnych.

Obraz namalowany w 1862 roku, przedstawia moment gdy Kochanowski pochyla się nad ciałem leżącej w trumnie Urszulki, unosi   jej głowę i  całuje w czoło. Obraz zakupiony został przez hr. Joannę z Potockich de Fleurową w 1862, za 1000 rubli (około 2000 guldenów). Od 1867 roku znajdował się w Paryżu, gdzie został wystawiony na sprzedaż. W 1883 roku znalazł się na wystawie stałej w galerii G.H. Schoffera, w Hamburgu. W 1893 roku był własnością dr Lewandowskiego w Paryżu i jest to ostatnia informacja o obrazie jaką znamy. Znane są nam jeszcze dwie wersje tego obrazu, jedna fotograficzna, wykonana  przez Walerego Rzewuskiego zaraz po namalowaniu obrazu i druga drzeworytowa, wykonana według rysunku Matejki przez Jana Stifiego, drukowana po raz pierwszy w 1866 roku w tygodniku „Kłosy” .